Frimasteenhuis


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Marum (verder niet bekend)
Ontstaan  Voor 1455
Geschiedenis  In 1455 wordt het huis aangeduid met "de oldenstene", in 1540 is er sprake van een Fryemastede met 50 grazen en in 1558 en in 1629 heet het Frimasteenhuis. In 1606 en na 1695 wordt het huis aangeduid met Frimaheerd
Bewoners  Syerd Fryema is het eerst genoemd in 1455. De laatst genoemde is in 1477 Suen Fryema
Afgebroken  
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900