Fraeylemaborg


 
Adres  Hoofdweg 30, 9621AL Slochteren, (0598) 42 15 68
Restaurant Boerderij ,Hoofdweg 28, 9621AL Slochteren
(0598) 42 19 40
Ontstaan  Vermoedelijk stond op de plaats van de huidige borg in de 13e eeuw het stamslot van het geslacht Snelgers.
Geschiedenis 

Henric Piccardt heeft het bos laten aanleggen in formele stij met een zicht as van ongeveer 600 meter met op het eind een klissicistisch tuinbeeld.
De familie Piccardt heeft schulden o.a. aan Stadhouder Willem III en verarmt. In 1781 komt de borg in bezit van Hendrik de Sandra Veldtman.. Veldtman heeft voor de tuin een ontwerp in 1820 van Roodbaart laten uitvoeren in engelse landschapsstijl. en twee nieuwe voorgebouwen laten neerzetten. In de 19e eeuw is het achterste stuk aan het bos toegevoegd, ongeveer 400 meter lang en breder dan de rest van het bos.
Deze borg heeft ondanks verbouwingen als enige nog een achtkantige traptoren.

Bewoners 

In 1538 is Oesbrandt Fraylma hoofdeling tho Slochteren de bewoner. Later kwam de borg in bezit van leden van de familie Rengers.
In 1781 werd de borg verkocht aan Mr. Hendrik de Sandra Veldtman, die het huis zijn oorspronkelijke allure teruggaf. In 1815 zijn dochter, die gehuwd was met Jhr. Johan Hora Siccama de borg.
Van deze familie vererfde het landgoed in de tweede helft van de 19e eeuw, in 1867, op het geslacht Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. De laatste twee zusters Van der Hoop moesten de borg verkopen in ongeveer 1972 door het wanbeheer van hun rentmeester en moesten ook de inboedel laten veilen inclusief de unieke Oranje-bibliotheek. Aanzienlijke gasten logeerden af en toe op de Fraeylema. Johan de Witt in de 17e eeuw en aan het eind van de 17e eeuw ook stadhouder Willem III. Borgheer was toen Henric Piccardt.

Huidige doeleinden  Museum, permanente expositie van schilderijen van Gerrit van Houten en wisselexposities. Trouwzaal en mogelijkheid voor muzikale en andere kleinschalige culturele evenementen. Restaurant in het schathuis.
Toegankelijkheid  Fraeylemborg: 26 febr.t/m 31 dec.di t/mzo. 10-12 en 13-17.00 uur Tel.05982-
Foto's  Foto : front
Foto: achter (ontleend aan kastelein)
Foto: rond 1930 (Formsma)
Reconstructie rond 1800 (Wigboldus)
Luchtfoto 2000
Kaarten Kaart 1900