Fraam


 
Adres   
Ontstaan  In 1399 zal het huis reeds bestaan hebben. In 1487 wordt het omschreven als heerd met grachten, huizingen, singels en een poort.
Geschiedenis  Wanneer het huis de status van borg kreeg is niet duidelijk. In 1738 is het reeds gesloopt.
Bewoners  Rond 1440 verschijnt de naam Blideke toe Fraam. In 1641 is het huis van Berend Coenders. Nazaten verkopen het huis in 1710 aan Jan Clant van Ludema.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen   
Kaarten Kaart 1900