Feringa


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Grootegast, Sectie D 1, nr 150
Ontstaan  Het ontstaan moet liggen voor 1640
Geschiedenis  Christiaan Ketel is hoofdeling in 1640.
Bewoners  Het geslacht Ketel is eerst bekende bewoner geweest tot de verkoop in 1673 aan Daniel de Hertoghe, die als ex-student ook in 1666 het Huis te Glimmen gekocht had.In 1684 overlijdt hij als "Heer van Feringa" op het huis, dat hij tot borg heeft laten uitbreiden. Zijn weduwe, Elisabeth Tamminga van Ludema hertouwt met kolonel Bernhard Johan Prott in 1688.Via vererving krijgt de oudste zoon, Daniel de Hertoghe de borg in 1690 en vier jaar later zijn broer Unico Michiel, die er woont tot 1719.
Afgebroken In 1745 wordt de borg voor afbraak verkocht door de familie, die zich "van Feringa"blijft noemen..
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900