Feerwerd (Kleine Borg te)


Geen afbeelding bekend


 
Adres  Feerwerd, Kadastraal Ezinge sectie E 1, nr 11
Ontstaan  In 1501 heeft de hertog van Saksen, die ook heer was avn Friesland een blokhuis laten bouwen bij Aduarderzijl, omdat sluizen belangrijk waren in de strijd om de macht tegen de stad Groningen
Geschiedenis 

Ál in de tijd van Jancko Douwama mag het blokhuis, dat de kleine borg genoemd wordt, met enig recht "borg" heten. Er was dus ook een grote borg. In 1697 worden beide borgen geveild. De kleine borg komt twee jaar later in handen van Egbert Alexander Rengers van Sleebach, die het huis echter verpacht. De kleine borg is in geveer in 1710 afgebroken. De grote borg is na allereli verwikkelingen in 1735 afgebroken.

Bewoners  Douwama huwde Teth Luursma die stamt uit een familie die in 1406 al in aanzien stond. Zij woonde tot 1559 op de kleine borg.Haar zoon Douwe, hoofdeling van Feerwerd Diens dochter huwde Sijts van Botnia en zij woonde tot 1610 op de borg.In 1610 blijkt op een of andere wijze Jebbo Aldringa de borg te bezitten. De familie Aldringa woonde echter op de grote borg en er ontstond een geschil over de kleine borg met de nazaten van Sijts van Botnia.
Afgebroken  Plusminus 1710
Afbeeldingen  Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900