Ewer


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Zuurdijk, Leens, sectie G 1, nr 102
Ontstaan  Waarschijnlijk was er oorspronkelijk een steenhuis.
Geschiedenis  Het huis is waarschijnlijk altijd een heerd met enige rechten geweest.
Bewoners  Namen zijn: Sicke toe Ewer tot 1461, Hidde Aylkuma van Raskwerd, Iwe toe Ewer. Na 1500 wordt nog familie nog steenhuis genoemd.
Afgebroken voor 1500?.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900