Ennemaborg


 
Adres  Hoofdweg 96, 9681AJ Midwolda
(0597) 55 14 24 (borg) (0597) 55 14 24 (koetshuis)
Ontstaan  In de 13e eeuw is als voorloper een steenhuis gebouwd, dat voor het eerst in 1391 genoemd wordt.
Geschiedenis  In het document werd de grens tussen Reiderland en het Oldambt geregeld. Daarna zwijgt de historie 2 eeuwen over de Ennema’s. De Stad had het voor het zeggen in het Oldambt.

Er waren verschillende roerige tijden. Zo ook in 1748. De verveners wilden een gunstiger contract en om dit af te dwingen verschenen ze gewapend voor de poort van de borg. Catharina Wolters beheerde toen de borg. Zij stond de mannen in de voordeur te woord. De mannen dreigden haar te vermoorden als ze de contracten niet wijzigde. Zij weigerde zelfs na die dreiging en de mannen dropen af, verbluft door zoveel vastberadenheid. De borg is vele malen verbouwd. De huidige vorm is een 18e eeuws buiten gelegen in een baroktuin.

In 1817 was er geen erfgenaam meer die de borg wilde beheren. Het landgoed werd toen verkocht voor F.111.050,00 wat toen een riant bedrag was, aan 2 Friese investeerders die een rentmeester aanstelden.

Deze rentmeester ging hard aan het geld verdienen met vervening, houtverkopingen en verpachten van landbouwgrond. Hij kreeg een vast inkomen en provisie van de winst die hij maakte. Door de enorme winsten die hij maakte, werd hij een van de rijkste mensen van Groningen.

In 1965 is het landgoed aangekocht door de Stichting het Groninger Landschap.

Bewoners  De eerste documenten over het huis stammen uit 1391, toen werd ene Sebo Ennens als hoofdeling in Scheemda genoemd.
Ondertussen blijven de generaties elkaar opvolgen.
Door huwelijken waren de bewoners verbonden met de Ommelander adellijke families Alberda en Siccema.Vooral toen de naam Hora aan de Ennemaborg werd toegevoegd. Wilhelmus Hora was de zoon van een rijke bankdirecteur uit Groningen. Met zijn geld werd het gebied sterk uitgebreid en de borg werd verbouwd tot het huis dat er nu staat.

Het huis is sinds 1970 in gebruik geweest als kantoor van Groninger Landschap samen met Staatsbosbeheer. Sinds ongeveer 1990 is het huis verhuurd aan een schilderes.
Huidige doeleinden  Het huis, is dus bewoond, de grote zaal wordt als atelier gebruikt, en de twee voorste kamers - helaas na enkele "aanpassingen" - als galerie. Het koetshuis is een restaurant voor vergaderingen en partijen.
Toegankelijkheid  De galerie is te bezoeken, het koetshuis is af te huren.
Foto's  Foto 1: De voorzijde. 
Foto 2: De achterzijde.
Kaarten Kaart 1900