Englumborg


 
Adres  Oldehove
Ontstaan  Voorloper was waaarschijnlijk de Ulsemaheerd.
Geschiedenis  Mogelijk heeft een akte van voor 1576 betrekking op de Englumborg. In documenten uit 1656 wordt echter de naam voor het eerst genoemd. Rond 1774 is het gesloopt.
Bewoners  Johan Sickinge is de eerst bekende bewoner. Tot 1669 is bewoner Asinga van Ewsum, daarna Doedo Allard Huninga, diens zuster Anna, die trouwde met Allard Gaykinga Rengers. In 1700 is Joost lewe eigenaar en in 1705 Johan Willem Ripperda van Jensema en Jan Cornelis Schatter. Maar wie daadwerkelijk de borg bewoond hebben is niet bekend.Na nog een aantal verervingen wordt het huis publiek geveild en gekocht door Jacomina Werndlei in 1760. Zij en haar echtgenoot Jacob Willem van Rossum bewonen het huis tot 1772.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900