Engersma


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Uithuizen, Sectie C 1, nr 191
Ontstaan  Waarschijnlijk voor 1465
Geschiedenis  Rond 1610 komt de naam Engersum of Engersma weer voor. In de 17e eeuw kopen de Alberda's van menkema steeds meer rechten op van Engersma.
Bewoners  Hebele Engersma wordt genoemd in 1466. Vanaf 1476 komt de familie Ausema voor op Engersum als hoofdelingen. Butte Aulsma wordt genoemd als bewoner in 1610. In 1657 wordt via een veiling redger Hermannus Mettinck eigenaar van de borg, die dan twee stoelen in de kerk heeft en 38 grazen land. In 1699 werd Johan Writzers eigenaar. In 1761 verkoopt Hendrik Sijsen de "buitenplaats" met 55 grazen.In 1792 blijkt de familie Pieters er twee generaties gewoond te hebben.Een der nazaten, Robbert Hindriks van Veen verkoopt in 1851 huis en landerijen.
Afgebroken De laatste resten zijn voor 1855 verdwenen.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900