Emdaborg


Afbeelding op Beckeringhkaart

 
Kadastraal  n.v.t.
Ontstaan 

Op de plaats van de Emdaborg stond eerder een huis dat eigendom was van Popco Everardi d'Embda. Dit huis heette in de volksmond de 'Popkenhof'. Het werd in 1680 door de eigenaar verkocht en in 1739 afgebroken. Later duidde de bevolking dit vroegere huis aan met de naam 'Oldenburg'.

Op dezelfde plaats werd later de Emdaborg gebouwd, genoemd naar d'Embda. Bij dit huis hoorde de hovinge (boerderij) Lusthorst. De Emdaborg staat ingetekend op de kaart van Theodorus Beckeringh uit 1781, waarop ook de hovinge genoemd wordt. Gezien de geschiedenis waren er aan het gebouw dat Emdaborg heette geen rechten verbonden en is de naam "borg" dus niet correct.
Geschiedenis 

Koopman Izaäk Busch liet in het begin van de 19e eeuw de Emdaborg slopen om er het buitenhuis Zorgvrij te bouwen. Hij overleed in 1812, waarop zijn erfgenamen tevergeefs poogden het gebouw te verkopen. Ook een poging hiertoe in 1830 door Titia Gerardina, de vrouw van de Harense burgemeester Jacobus van Trojen, mislukte. Zij verkocht het daarop op afbraak in 1832, waarop het waarschijnlijk begin 1833 werd afgebroken.

Bewoners  Popco Everardi d'Embda was dus eigenlijk geen bewoner van de "borg" maar van - gezien de naam van diens huis destijds - bewoner van een boerderij.
Afgebroken Tussen 1800 en 1810
Afbeeldingen

De Emdaborg staat ingetekend op de kaart van Theodorus Beckeringh uit 1781. Recent is een foto genomen van bijv. oude eiken uit het Hackbosch, een houtopstand van geriefhout zoals vaak aangetroffen ook bij boerderijen. Dit bos dateert mogelijk uit zelfs nog tijden van voor de 'Popkenhof'.
Bronnen: Wikipedia en een artikel van Kees Boele in het Harener Weekblad d.d. 23-6-2012