Elmersma


 
Adres   
Ontstaan  De eerst genoemde Elmersma is Reyner in 1379.
Geschiedenis  Pas na 1500 wordt er een Elmersmastede vermeld. In 1680 moet het reeds een echte borg geweest zijn. In 1753 is de borg afgebroken om plaats te maken voor een herenhuis. Dit huis is in 1939 gesloopt
Bewoners  Via huwelijk is in 1680 Ulrich van Ewsum jonker en hoofdeling op Elmersma. Na diens dood is de borg verkocht aan Onno Berend Gruys van Lellens en zijn vrouw Gerhardina Lohman (Vooroude van de familie De Savornin Lohman) In 1729 is de borg van Evert Joost Lewe van Aduard maar deze woonde er niet. In 1753 wordt het in vervallen toestand verkocht. Er is inmiddels een zeepfabriek op het borgterrein gebouwd door de familie Franke tot het geheel verkocht wordt in 1815 maar de zeepfabriek blijft nog 50 jaar bestaan.
Huidige doeleinden  Er staan nu twee nieuwe gewone huizen op het oorspronkelijke terrein
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen   Foto 1: . 
Foto 2:
Kaarten Kaart 1900