Enum (Huis te)


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  't Zand, sectie D nr 481
Ontstaan  Voor 1584 zijn er rechten, daar er een hoodeling is.
Geschiedenis  In 1639 wordt het huis omschreven als borg met schuur, singel, grachten, put en poort en 37 grazen land met rechten.
Bewoners  Eerst bekende bewoner was Willem Ubbena, die leefde tot 1631. Zijn broer Reint erft en bewoont de borg tot zijn dood in 1691.Diens zoon Reint Alberda woon er eveneens to zijn dood in 1724, waarna zijn oudste dochter Clara er woont alweer tot haar overlijden in 1732. na die tijd moeten er meiers gewoond hebben tot de afbraak
Afgebroken In 1800 is de borg afgebroken en in 1885 is zelfs de wierde afgegraven
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900 (geen duidelijke sporen meer)