Eelsum


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Zeerijp, 't Zandt Sectie E4, nr 732
Ontstaan  In 1407 wordt het huis voor het eerst vermeld.
Geschiedenis  Rond 1720 wordt de borg beschreven als huis met schathuis, hoven, grachten en singels en met rechten. Na 1750 bestaat alleen het schathuis nog.
Bewoners  Aydert van Eltismaheerd is de eerst genoemde bewoner.Rond 1520 is dit Doke Sickinge, van 1529 tot 1567 Johan ten Holte. Via vererving komt de heerd in 1670 aan Sirco Rudolf Grevinge die er wioonde tot zijn dood in 1719. In 1730 is Margaaretha Ripperda de bewoonster en in 1745 wordt het huis dat in eigendom is van mevrouw Wichers bewoond door de meier Ebel Roelfs.
Afgebroken Kort na 1745
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900