Ten Ham of Duirsum


 
Kadastraal  Loppersum, Sectie E4, nrs. 563 en 566
Ontstaan  Het is zelfs niet duidelijk of er sprake is van een en hetzelfde huis of van twee verschillende.
Geschiedenis   
Bewoners  Tot 1520 woonde Roelof van Munster op de borg.Vanaf 1560 is het Johan de Mepsche die het huis groot aanzien gaf.In 1633 moesten de nazaten de borg verkopen en eigenaar werd Peter Folckers, raadsheer in Groningen.
Afgebroken  In of rond 1727 verkoopt Rudolf de Mesche de borg voor afbraak
Afbeeldingen  
Kaarten Kaart 1900