De Linde


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Marum Sectie C 1, nr 268 en 271
Ontstaan  In 1599 wordt de Linde met de steen verkocht aan Huldrigh van Ewsum. In 1623 wordt het huis een adellijke hofstee genoemd
Geschiedenis  De staus van het huis gaat van heerd tot ädellijke hofstee". In 1853 wordt het huis voor het laatst verkocht met als aanduiding boerenbehuizing
Bewoners  Na de Van Ewsums en de Alserda's koopt in 1809 Johannus Grijs , die in 1771 getrouwd was met Johanna Maria van Alserda de herd.
Afgebroken Niet lang na 1853 moet de heerd afgebroken zijn en vervangen door een boerderij.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900