Borgweer


 
Kadastraal  Wehe Leens, Sectie C nr 114)
Ontstaan  Het huis te Wehe heette ook wel Borgweer of Starkenborgh en dateert waarschijnlijk van rond 1600 als nieuw huis na dat van de Onsta's en had oude heerlijke rechten.
Geschiedenis  In 1679 wordt het huis voor het eerst met de naam Borgweer aangeduid. In de 19e eeuw heet het Starkenborgh. Het huis is afgebroken in 1832.
Bewoners  Ludolf van Starkenborgh is in 1650 bewoner met zijn vrouw Anna catharina de Mepsche. In 1691 erft hun zoon Coppen de borg die gehuwd was met zijn eigen nicht Hiddina Anna Tjarda van Staerkenborgh. Tot de afbraak in 1832 bleef het huis in de familie.
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900