Bolhuis


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Wirdum
Ontstaan  In de 16e eeuw is de heerd genoemd
Geschiedenis  In 1756 wordt het huis omschreven als "de fraaie plaats"Bolhuis, met schathuis, schuur, heem, hoven, grachten singels en plantages met heerlijkheden en rechten
Bewoners  In de 16 en 17e eeuw zijn Abel Ebbens en vice-admiraal Enno Doedes Star eigenaar en bewoner.
Afgebroken 1844
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900