Boekstede


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Sebaldeburen, Grootegast, Sectie B 1, no 81
Ontstaan  In 1600 komt de heerd voor het eerst voor.
Geschiedenis  In 1638 wordt het huis verkocht door Claes en Elsien Abels aan Eppo Hero van Rensen.Mogelijk vormde hij de heerd om tot een "adellijk huis". In 1683 heet het huis bij een gerechtelijke verkoping "borg"genoemd.
Bewoners  Familie Abels, Van Rensen, Vurmholt, Van Hanecroot, Van Nijeveen zijn allemaal - kortstondig - eigenaar en bewoner. De laatsten zijn leden van de familie De Hertoghe.
Afgebroken rond 1800
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900