Betingeheem


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Delfzijl, Sectie B1, nr 16-17
Ontstaan  In 1583 wordt de heerd voor het eerst genoemd.
Geschiedenis  In 1627 wordt de heerd omschreven als behuizing met schathuis, hovinge, grachten, singels etc. en een kemenade, oorspronkelijk steenhuis. Er waren geen rechten verbonden aan de heerd.
Bewoners  Het geslacht Van Rensen is de eigenlijk langst durende eigenaar en bewoner.
Afgebroken De datum van afbraak is niet bekend, na een lange periode waarin er een boerderij op het borgterrein stond is ook die gesloopt en heeft plaats gemaakt voor het bejaardenhuis Betingeheem.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900 en kaart 2000