Aykema


 
Adres  Grijpskerk, Sectie C, nrs 26 en 27
Ontstaan  Wanneer het huis gebouwd is, is niet duidelijk. In 1392 komt ene Ripeke Aykema voor. In 1495 wordt voor het eerst de Aykemaheerd genoemd.
Geschiedenis  In 1618 blijken er vershillende benamingen te zijn: Hylemaheerd,, Aikemaheerd, Blauweborg Er was in iedewr geval sprake van een borg met grachten singel, en rechten. In 1755 werd de borg gerechtelijk verkocht en in 1768 is de borg gesloopt.
Bewoners  De familie Aykema bewoont de borg met heerd> Rond 1700 is Lucas Clant de eigenaar en bewoner.
Afbeeldingen  
Kaarten Kaart 1900