Asingaborg


 
Kadastraal  Warffum, Sectie C 2, nr 514
Ontstaan  In 1509 is er sprake van een Asingaheerd in Warffum met mogelijk een steenhuis en met rechten.
Geschiedenis  Focko Manninga krijgt de borg in 1509.
Bewoners  In 1568 wordt de borg gekocht door Johan Sickinghe, burgemeester van de stad Groningen en hoofdman in de Ommelanden. Zijn zoon Feye erft de borg en in 1646 wordt diens zoon Feye als erfgenaam de eigenaar en bewoner samen met zijn echtgenote Sophia van Echten. Hun zoon Roelof erft de borg in 1667. In 1683 is men gedwongen de borg te verkoepn en de nieuwe eigenaar wordt een Amsterdamse koopman Louis Trip. Ergens na 1700 is de borg gesloopt
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900