Asinga


 
Adres  (Ulrum)
Ontstaan  De heerd moet reeds lang voor 1400 bestaan hebben.
Geschiedenis  In 1520 kwam de heerd in bezit van Geert Lewe maar pas in 1550 wordt Asinga weer vermeld. In 1589 en later in 1610 nogmaals wordt Asinga door de familie Lewe verhuurd. Rond 1625 had het huis een schathuis, gracht en singels en enkele rechten. In 1659 werd het oude huis afgebroken en vervangen door een echte borg. De borg werd in 1809 afgebroken.
Bewoners  Tot 1504 bleef de heerd in eigendom van de familie Asinga.Daarna zijn Geert en diens zoon Evert ((1560) bewoners. De laatste bewoners Lewe zijn Abel Coenders Lewe en Evert Lewe tot 1685. Hendrik Ferdinand van In- en Kniphuisen kreeg de borg rond 1695 en deze bleef tot de afbraak in de familie.
Huidige doeleinden  Het huis,
Toegankelijkheid  Het huis is
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900