Alberdaheerd


 
Adres  BOSLAAN 1, 9915TH 't Zandt (0596) 58 13 53
Ontstaan  De familie komt in ieder geval al voor in 1247. In 1396 is Fecke Alberda hoofdeling in Fevelingo. Rond 1450 bestaan er twee Alberdaheerden in 't Zand.
Geschiedenis  Rond 1570 was Reint Alberda burgemeester van Groningen. Wegens zijn hervormde gezindheid werd door Alva o.a. de Alberdaheerd in beslaggenomen. Een grote verbouwing vindt plaats in 1763 en in 1845, maar het blijft een heerd met vaste schuur aan het huis i.p.v. een los schathuis.
Bewoners  In 1577 woonde Reint Alberda er weer tot het verraad van Rennenberg in 1580. Een zoon van Derk Alberda van Hemmen heette weer Reint en wordt in 1596 Reint Alberda op 't Zand. Ook diens zoon Reint woont er tot zijn dood in 1669.Diens zoon Willem woont er tot zijn dood in 1702. Via vereving komt de heerd in handen van Aafje Steenhuis, die de borg overdoet aan Jan Ebels en Anna Cleveringa, familie van haar overleden echtgenoot 1781 en in 1811 komt de heerd in handen van de familie Cleveringa. In 1971 is de heer verkocht aan S.T. Boerma.
Huidige doeleinden  In de boerderij is een viskwekerij gevestigd van S.T Boerma
Toegankelijkheid  Het huis is niet toegankelijk
Afbeeldingen  1.
Kaarten Kaart 1900